Monday, May 20th 2024, 16:00 | 🇨🇿
První patro | free entry

The event is in Czech only.

V Česku je asi milion LGBT+ lidí. S čím se potýkají a jak se jim žije? Jsou ohroženější populací z hlediska zdraví oproti heterosexuálním a cisgender lidem? Zahraniční výzkumy již přinášejí první poznatky, k odpovědím na tyto otázky v rámci Česka ale nadále nemáme mnoho dat. Proto vznikl na Masarykově univerzitě projekt Queer zdraví, který v roce 2023 odstartoval svůj dlouhodobý záměr zmapovat momentální stav. Současný pohled vědy, vysvětlení i čerstvé poznatky aktuálního projektu představí v přednášce Andrea Stašek. Andrea Stašek je výzkumnicí na Institutu pro psychologický výzkum (INPSY) a doktorandkou Klinické psychologie na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU. Ve výzkumu se pohybuje přes 4 roky a kromě LGBT+ psychologie a zdraví se věnuje výzkumu hraní videoher, metodologii, etice a datové analýze. Předsedá odbornému spolku Q-Hub, který na webu www.q-psy.cz zveřejňuje výzkumem podpořené informace o queer zdraví a zabývá se vzděláváním veřejnosti i odbornictva.

This year's programme offers a total of 33 different events, 10 of which have paid admission. If you want to support this festival financially, you can contribute directly at the event by paying a voluntary admission fee or by using a QR code leading to the year-round fundraising campaign on darujme.cz.

Thank you, without your support it would not be possible.